Beopanax Facebook Beopanax Instagram

Mentalne funkcije

Očuvane mentalne funkcije imaju uporište u dobrom opštem zdravlju. Najnovija medicinska istraživanja ukazuju na značajnu povezanost digestivnog trakta i mentalnih funkcija. Endokrine žlezde takođe su tesno povezane sa dobrim mentalnim zdravljem.