Beopanax Facebook Beopanax Instagram

Opšte zdravlje

SILICA PLUS – Uloga silicijuma u remineralizaciji kostiju kod osteoporoze

SILICA PLUS – Uloga silicijuma u remineralizaciji kostiju kod osteoporoze

Niska koštana masa – osteoporoza je tiha epidemija 21. veka jer se brojke obolelih iz godine u godinu povećavaju. Ova bolest dovodi do preloma kostiju (butne kosti, pršljenova, radijusa) izazivajući bol, onesposobljenost, gubitak nezavisnosti, pa često i brzi niz drugih događaja, koji mogu dovesti do smrtnog ishoda.

 

Otuda je jedan od primarnih ciljeva, da se razume koji faktori utiču na mineralizaciju kostiju jer bi tako prevenirali ovu opasnu bolest. Do sada, naučna zajednica je najviše pažnje poklanjala proučavaju kalcijuma, dok su ostali minerali bili gurnuti u stranu. Međutim, nova istraživanja pokazuju kolika je važnost i drugih minerala u tragovima, kao što je silicijum.

 

Naučni dokazi koji su prikupljani poslednjih 30 godina, snažno sugerišu da je silicijum u ishrani koristan za zdravlje našeg vezivnog tkiva, kose, kože, noktiju ali i kostiju, zuba, zglobova.

 

Smatra se da silicijum pomaže zdravlje kostiju u pravilnoj sintezi kolagena, kao i u stabilizaciji i mineralizaciji kolagenske matrice.

 

Iako se o silicijumu malo govori, on je drugi po zastupljenosti element u zemljinoj kori. Vrlo lako reaguje sa kiseonikom, zato se u prirodni retko nalazi u svom slobodnom obliku. Može se pronaći u zelenom lisnatom povrću i žitaricama ali je bioraspoloživost iz ovih izvora često mala. Otuda, mnogi od nas imaju značajan nedostatak ovog važnog minerala.

 

Londonski istraživači sa Rayne instituta, 2007. godine izdali su pregled istraživanja koja pokazuju korisne efekte suplementacije silicijuma kod osteoporoze. Dokazali su povezanost povećanog unosa silicijuma sa boljom koštanom gustinom kukova kod muškaraca i žena u menopauzi, kao i boljom mineralizacijom butne kosti i kičmenih pršljenova.

 

Zaključak ove studije je bio, da je silicijum uključen u formiranje kostiju, povećavanjem sinteze matrice kolagena i diferencijacije osteoblasta (ćelija koje stvaraju novu kost).

 

Interesantno, kada je u pitanju silicijum, postoji jedna biljka koja se izdvaja po velikoj količini lako iskoristljivog silicijuma, to je – rastavić! Nadzemni deo ove biljke je neobično bogat silicijumom, tačnije orto-silicijumovom kiselinom. Upravo to je forma u kojoj se silicijum nalazi u našoj krvi. Takva vrsta silicijuma je lako iskoristljiva (oko 50%), u odnosu na neorganske izvore silicijuma (svega 7%).

 

Zbog tako značajnih razlika u iskoristljivosti silicijuma, vrlo je važno da znamo koji suplement silicijuma biramo za sebe. Dakle, poželjno je da to bude silicijum u obliku orto-silicijumove kiseline jer samo tako osiguravate sebe da ćete zaista uneti i iskoristiti ovaj važni mineral.

 

dr med. Bojana Mandić

Komentari korisnika

green adv

Odlican tekst!

Beopanax Beopanax Beopanax Beopanax Beopanax
Napišite komentar za SILICA PLUS – Uloga silicijuma u remineralizaciji kostiju kod osteoporoze
Ocenite proizvod
Povratak